ES investicijos

 Kuriame Lietuvos ateitį! 

 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje logotipas

Siekdama didinti įmonės apyvartos apimtis ir konkurencingumą, UAB "LEDAI" įgyvendina projektą, kurio metu planuoja sukurti 3 originalius pakuočių dizainus. Sukūrus originalius pakuočių dizainus įmonė įsigys e-rinkodaros paslaugas šių dizainų viešinimui ir žinomumo skatinimui. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. Projekto tikslas – padidinti įmonės gaminių patrauklumą ir paklausą, investuojant į originalius gaminių dizainus ir rinkodaros inovacijas, įsigyjant paslaugas iš kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų. Projektas yra įgyvendinamas pagal 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“ priemonę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.  

Projekto pavadinimas – UAB „Ledai“ investicijos į dizaino ir rinkodaros inovacijas“

Projekto tikslas – padidinti įmonės teikiamų paslaugų patrauklumą klientams ir jų paklausą.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 84 300 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 63 225 ,00

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-12-29 – 2022-12-31

Copyright © 2008 UAB LEDAI. Visos teisės saugomos. Sukūrė:
imagine.lt